תודה על הרישום!
פרטי ההתחברות לשיעור יגיעו אליכם ביום השיעור ב-whatsapp או במייל!

בברכה
צוות LeapLearner