תקנון מרכז התכנות 2020-2021

תנאי הקבלה לבית הספר

 • ​מספר המקומות בכיתות מוגבל. כיתת אופליין 10-14 ילדים. כיתת אונליין 10-12 ילדים.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי המרכז לתכנות. תלמידים שהחוג שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לקורס. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים לחוג. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת הקורסים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

מסגרת הלימוד

 • שנת הפעילות במרכז תכנות LeapLearner ישראל תפתח ב 1 ספטמבר 2021 .
 • הנהלת בית הספר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד קורסים.
 • ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות הקורס בהתאם לשיבוץ.
 • במקרה של ביטול חוג מיוזמת מרכז תכנות, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
 • אנא הקפידו לעדכן את מזכירות מרכז תכנות בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית. 

תנאי השתתפות 

 • שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2022 .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
 • משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למרכז ויצורף אישור מחלה מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של הקורס. כמו כן, נעשה מאמץ להשלים את הפער במטרה לשלב של התלמיד/ה. האישור חייב להימסר בסמוך לאירוע ולא יאוחר משבועיים מרגע המקרה.
 • אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.
 • שיעורים שיבוטלו עקב כוח עליון, יתקיימו במועד מאוחר יותר, ככל שהעניין יהיה אפשרי. תשלום בגינם לא יוחזר, האם התקיימו במועד אחר והאם לאו.
 • שיעורים אשר לא יתקיימו בשל חגים, יושלמו על ידינו בסיום שנה כלומר במהלך חודש יולי ואוגוסט. במידה והלקוח מבטל השתתפות בקורס לפני חודש יולי באותה שנה, אין זכאות להחזר כספי בגין ימי חג אלה.

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר/טלפונית/ נציג רשמי במשרדי החברה.
 • התשלום לחוגים יעשה באמצעות הוראת קבע באשראי, כרטיסי אשראי או המחאות.
 • ​הנחה לבני משפחה או לרוכשים קורסים מסוגים שונים(Python/JavaScript/Unity/Scratch): 5% הנחה על הקורס שני ואילך. אין כפל הנחות.
 • במקרה של משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת מרכז תכנות רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
 • המחירון מתעדכן מעת לעת.
 • בכל מקרה ההתייחסות הדורש התייחסות למחירון, המחירון הרלוונטי הינו המחירון העדכני.

שיעורי ניסיון/שיעורי השלמה 

 • שיעורי ניסיון פרונטליים או אונליין בתחילת שנת הלימודים יתקיימו בעלות של 165 שקלים אשר שיקוזזו מהתשלום לאחר הרישום או יוחזרו במקרה של אי רישום למעט 15 ש״ח.
 • בכל זמן אחר שיעור הניסיון יתקיים תמורת תשלום של 30 ש״ח אשר יקוזזו מהתשלום לאחר הרישום.
 • במקרה בו התלמיד/ה לא הגיעו לשיעור ללא סיבה שקשורה לבית הספר, רשאי התלמיד/ה להשתלב חד פעמית בקבוצה אחרת שלומדת באותו קצב.
 • במידה והתלמיד/ה פספס שיעורים ומעוניין להשלים בשיעור פרטי, העלות בהתאם למחירון העדכני. 

ביטולים קורס/מחנה קיץ/חבילות שיעורים פרטיים

ביטול חוג יעשה באמצעות מייל לכתובת  cancel@leaplearner.co.il או באמצעות איש השיווק בוואטסאפ.

 • מדיניות ביטול כפי שהוגדרה במחירון לשנת 2021/22
 • קורסים – ניתן לבטל ולקבל החזר מלא במהלך השבועיים הראשונים של הלימודים.
 • קורסים – במהלך הקורס ניתן לבטל בסוף כל חודש של לימודים ולקבל החזר יחסי על כל מה שלא נוצל.
 • ביטול לקייטנה/מחנה קיץ יתבצע עד שבועיים לפני תחילת הקייטנה/מחנה קיץ. במקרה זה הלקוח יקבל החזר מלא מלבד דמי הרישום של 250 ש"ח.
 • במידה וביטול הקייטנה/מחנה קיץ מתבצע פחות משבועיים לפני תחילת הקייטנה, הלקוח יקבל החזר של 50% מהסכום המלא.
 • לא ניתן לבטל לאחר תחילת הקייטנה/מחנה קיץ.
 • ביטול חבילת שיעורים פרטיים יתבצע 24 שעות לפני השיעור הקרוב הצפוי להתקיים. יתבצע החזר על כל השיעורים אשר טרם בוצעו.
 • ביטול שיעור פרטי (חלק מהחבילה או יחדי) יתבצע 24 שעות לפני השיעור. במקרה שלך ביטול פחות מ 24 שעות לפני השיעור, השיעור יחשב לשיעור שהתקיים ויחוייב.
תפריט