תקנון מרכז התכנות 2023-2024

תנאי הקבלה לבית הספר

 • ​מספר המקומות בכיתות מוגבל. כיתת אופליין 12-10 ילדים. כיתת אונליין עד 9 ילדים. לעתים בתחילת הקורס כמות הילדים תהיה גדולה יותר בשל ניסיון, אך לאחר שבועיים הכמות מתייצבת.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי המרכז לתכנות. תלמידים שהחוג שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לקורס. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים לחוג. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת הקורסים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

מסגרת הלימוד

 • שנת הפעילות במרכז תכנות LeapLearner ישראל תפתח ב 1 ספטמבר 2023 ובמהלך כל השנה עד סוף יולי. חודש לימודים יחשב החל ממועד תחילת הלימודים ולא קלנדרית.
 • הנהלת בית הספר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד קורסים. הנהלת בית הספר רשאית לשנות לוח זמנים של הקורסים.
 • ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות הקורס בהתאם לשיבוץ.
 • במקרה של ביטול חוג מיוזמת מרכז תכנות, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
 • אנא הקפידו לעדכן את מזכירות מרכז תכנות בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית. 

תנאי השתתפות 

 • שיעור שיבוטל ע"י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2023 .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
 • משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח"ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למרכז ויצורף אישור מחלה מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של הקורס. כמו כן, נעשה מאמץ להשלים את הפער במטרה לשלב של התלמיד/ה. האישור חייב להימסר בסמוך לאירוע ולא יאוחר משבועיים מרגע המקרה.
 • אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.
 • שיעורים שיבוטלו עקב כוח עליון כולל פעולות איבה ומלחמה, יתקיימו אונליין או במועד מאוחר יותר, ככל שהעניין יהיה אפשרי. תשלום בגינם לא יוחזר, האם התקיימו במועד אחר והאם לאו.
 • שיעורים אשר לא יתקיימו בשל חגים, יושלמו על ידינו במהלך השנה כלומר עד סוף חודש יולי . במידה והלקוח מבטל השתתפות בקורס לפני חודש יולי באותה שנה, אין זכאות להחזר כספי בגין ימי חג אלה.
 • שיעורי השלמה עשויים להיקבע ביום השונה מיום הלימודים הקבוע.

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר/טלפונית/ נציג רשמי במשרדי החברה.
 • התשלום לחוגים יעשה באמצעות הוראת קבע באשראי, כרטיסי אשראי או המחאות.
 • ​הנחה לבני משפחה או לרוכשים קורסים מסוגים שונים(Python/JavaScript/Unity/Scratch): 5% הנחה על הקורס שני ואילך. אין כפל הנחות.
 • במקרה של משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת מרכז תכנות רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.
 • המחירון מתעדכן מעת לעת.
 • בכל מקרה ההתייחסות הדורש התייחסות למחירון, המחירון הרלוונטי הינו המחירון העדכני באתר.

שיעורי ניסיון/שיעורי השלמה 

 • שיעורי ניסיון פרונטליים או אונליין בתחילת שנת הלימודים יתקיימו בעלות של 192 שקלים אשר יוחזרו במקרה של אי רישום למעט 45 ש״ח.
 • בכל זמן אחר שיעור הניסיון יתקיים תמורת תשלום של 45 ש״ח אשר יקוזזו מהתשלום לאחר הרישום במידה והקורס מתחיל במועד שיעור הניסיון.
 • במקרה בו התלמיד/ה לא הגיעו לשיעור ללא סיבה שקשורה לבית הספר, רשאי התלמיד/ה להשתלב חד פעמית בקבוצה אחרת שלומדת באותו קצב.
 • במידה והתלמיד/ה פספס שיעורים ומעוניין להשלים בשיעור פרטי, העלות בהתאם למחירון העדכני. 
 • במקרים של ביטול שיעורים בשל כוח עליון כולל מלחמה או מצב בטחוני המחייב שהייה במרחב מוגן, השיעורים יתקיימו אונליין.

ביטולים קורס/מחנה קיץ/חבילות שיעורים פרטיים

ביטול חוג יעשה באמצעות איש/ת השיווק בוואטסאפ. הביטול לא יעשה על ידי השארת הודעות קוליות.

 • מדיניות ביטול כפי שהוגדרה במחירון לשנת 2023/24
 • קורסים – ניתן לבטל ולקבל החזר מלא במהלך השבועיים הראשונים של הלימודים.
 • קורסים – במהלך הקורס ניתן לבטל בסוף כל חודש של לימודים ללא דמי ביטול. ניתן לבטל בסוף כל חודש עד ה 15.3 בכל שנה.לאחר מכן לא ניתן לבטל.
 • ביטול לקייטנה/מחנה/סדנא קיץ יתבצע עד שבועיים לפני תחילת הקייטנה/מחנה קיץ. במקרה זה הלקוח יקבל החזר מלא מלבד דמי הרישום של 250 ש"ח.
 • במידה וביטול הקייטנה/מחנה קיץ מתבצע פחות משבועיים לפני תחילת הקייטנה, הלקוח יקבל החזר של 50% מהסכום המלא.
 • לא ניתן לבטל לאחר תחילת הקייטנה/מחנה קיץ.
 • ביטול חבילת שיעורים פרטיים יתבצע 24 שעות לפני השיעור הקרוב הצפוי להתקיים. יתבצע החזר על כל השיעורים אשר טרם בוצעו.
 • ביטול שיעור פרטי (חלק מהחבילה או יחדי) יתבצע 24 שעות לפני השיעור. במקרה שלך ביטול פחות מ 24 שעות לפני השיעור, השיעור יחשב לשיעור שהתקיים ויחוייב.

תעודות 

 • תעודות מחולקות בשיעורים האחרונים של הקורס. רק תלמיד/ה שמסיימ/ת את הקורס זכאי לתעודה.
 • התעודה הינה מטעם ליפלרנר ואייקוד הבינלאומית.
 • התעודות קבילות בבתי ספר רבים בארץ כאישור לימודים בתכנות.
 • ניתן לספקן גם באנגלית ובעתיד גם כקוד בלוקצ׳יין ייחודי.