תקנון מרכז התכנות 2019-2020

תנאי הקבלה לחוגים

 • ​מספר המקומות בחוגים מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי המרכז לתכנות. תלמידים שהחוג שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לחוג. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא”ל על קבלת התלמידים לחוג. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע”י רכז/ת החוגים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

מסגרת הלימוד

 • שנת הפעילות במרכז תכנות LeapLearner ישראל תפתח ב 1 ספטמבר 2019.
 • הנהלת מרכז תכנות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל או לאחד חוגים.
 • ייתכנו מקרים במשך השנה בהם המשתתפים יסווגו לרמות שונות בהמלצת המדריכים. במקרים אלו ייתכנו שינויים בשעות החוג בהתאם לשיבוץ.
 • במקרה של ביטול חוג מיוזמת מרכז תכנות, יוחזר התשלום היחסי לנרשמים.
 • אנא הקפידו לעדכן את מזכירות מרכז תכנות בכל שינוי במספר טלפון נייד אליו הנכם מעוניינים לקבל מסרונים וכתובת מייל העדכנית.

תנאי השתתפות

 • שיעור שיבוטל ע”י המדריך, יתקיים במועד אחר, עד סוף יולי 2020 .בכל מקרה בו יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום.
 • משתתף שיעדר עקב מחלה, שהות מחוץ ליישוב או מכל סיבה אחרת לא יקבל החזר תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה במחלה ממושכת (שבועיים לפחות) או נפגע ח”ו בתאונה, תימסר הודעה על כך בכתב למרכז ויצורף אישור רפואי מתאים מתאריך האירוע. במקרים אלו יזוכה המשתתף בחלק היחסי מהתשלום החודשי של החוג. כמו כן, נעשה מאמץ להשלים את הפער במטרה לשלב של התלמיד/ה.
 • אי הופעה לחוג או פעילות, אינה משחררת מתשלום.
 • שיעורים שיבוטלו עקב כוח עליון, יתקיימו במועד מאוחר יותר, ככל שהעניין יהיה אפשרי. תשלום בגינם לא יוחזר, האם התקיימו במועד אחר והאם לאו.

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז ההתכנות בטלפון 053-3511154.
 • התשלום לחוגים יעשה באמצעות הוראת קבע באשראי, כרטיסי אשראי או המחאות.
 • הרשמה מוקדמת: 5% הנחה על דמי ההשתתפות בחוגים יינתנו לנרשמים עד סוף החודש בו נפתחה ההרשמה.
 • ​הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג אחד: 10% הנחה על חוג שני ואילך. אין כפל הנחות. על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם טלפונית: 053-3511154
 • במקרה של משתתף שלא עומד בתשלומים, תהיה הנהלת מרכז תכנות רשאית להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של 7 ימים.

ביטולים

 • ביטול חוג יעשה באמצעות מייל לכתובת  cancel@leaplearner.co.il .
 • אין דמי ביטול במהלך 6 חודשי לימוד ראשונים או עד חודש מרץ של השנה הרלוונטית (המוקדם ביניהם).
 • התשלום החד-פעמי על רישיון הגישה לפלטפורמת LeapLearner בסך 150 יוחזר במידה והביטול יתבצע עד 3 חודשים מרגע תחילת הלימודים.
 • היה והביטול יתבצע במהלך שנת הפעילות ועד מרץ של השנה הרלוונטית – הלקוח יזוכה בהתאם לכמות המפגשים שנותרו, מרגע ההודעה ועד סיום החוג או הקורס, בכפוף לאמור לעיל.
 • ניתן לבטל במהלך 6 חודשים ראשונים ללימודים או עד מרץ של שנת הלימודים הרלוונטית, המוקדם ביניהם. לאחר מכאן לא ניתן יהיה לקבל החזר.